Оголошення про закупівлю

Інформація

про застосування процедури в одного учасника

26.02.2013 року

 

1. Замовник:

1.1. Найменування закладу: Горностаївська районна рада Херсонської області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24949000.

1.3. Місцезнаходження закладу: 74600, Херсонська область, смт. Горностаївка, вул. Леніна, буд. 145.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419013001713 в ГУДКСУ в Херсонській області, МФО 852010.

1.5. Головний розпорядник коштів: Горностаївська районно рада Херсонської області.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.

 

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.go.ua.

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності):  http://gorn-vlada.ks.ua.

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1 Енергія електрична.

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 188 000 кВТ/год.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: смт. Горностаївка – адміністративна будівля Горностаївської районної ради Херсонської області.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом  2013 року.

 

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з якими проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): ПАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго», адреса: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, 73003, телефон (0552) 26 45 14, факс (0552) 49 80 60.

 

7. Ціна пропозиції: 216200,00 грн. (Двісті шістнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.), з ПДВ.

 

8. Додаткова інформація: –

 

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

 

Голова комітету з конкурсних торгів  Коренко Л.С.                 _______________

(підпис, М.П.)